2016. júl 06.

Gázkészülék csere

írta: Kémény Ajtó
Gázkészülék csere

Szereltessen velünk légbevezetőt!

www.kemenyajto.com

Szabó János +36 70 406 2945

Szűcs Gábor +36 70 541 4445

 

Gázkészülék csereA gázkészülék cseréről a GMBSZ az alábbiak szerint rendelkezik:

"A szabályzat közzétételét követően a vonatkozó jogszabály[1] szerinti elosztói/forgalmazói engedélyesnek a szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a műszaki biztonsági szempontok szerinti terv felülvizsgálat és a lejárt érvényességű terv ismételt felülvizsgálata során.

A 111/2003.(VII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletét képező Gázelosztási Szabályzat 21.§. (1) bekezdés szerint:

 • a legfeljebb azonos teljesítményű,
 • azonos működési elvű,
 • azonos rendeltetésű,
 • és a készülékek osztályozása (4. sz. melléklet) szerint azonos alcsoportba tartozó

gázfogyasztó készülékek nem tervköteles cseréje során  az eredeti létesítéskor hatályban lévő vagy jelen szabályzat előírásait kielégítő légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét ellenőrizni kel. E tekintetben a kémény megfelelőségének igazolásaként az időszakos és érvényes kéményvizsgálati bizonylat is elfogadható."


Ezek után nézzük meg, hogy pontosan mit is mond a fent említett paragrafus:


"21. § (1) A csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére – azonos készülékcserék kivételével – kiviteli tervet kell készíttetni és azt a GET 22. §-ának (2) bekezdése alapján az elosztói engedélyessel felül kell vizsgáltatni. A kivitelezést csak megfelelőnek minősített terv alapján szabad megkezdeni, kivéve azon eseteket, amikor a kivitelező utólagosan ún. egyszerűsített szerelési nyilatkozatot tesz."


Mint látható a GMBSZ-ben egy kicsit tovább "részletezték" a feltételeket, mint ami az eredeti rendeletben megfogalmazásra került.
Ezt felfoghatjuk úgy is, hogy a GMBSZ alkotói értelmezték a rendelet "azonos" szavát a gázkészülékre vonatkozóan. A megfogalmazott négy alpont közül szerintem három eléggé egyértelmű (teljesítmény, rendeltetés, osztályozás), a negyedik azonban okozott fejtörést már egy – két embernek a szakmában. Szerintem az azonos működési elv alatt azt kéne érteni, hogy a tüzelőberendezés például atmoszférikus égővel áramlásbiztosító nélkül, atmoszférikus égővel áramlásbiztosítóval, égőfejes égővel vagy pld. égőfejes égővel de áramlásbiztosítóval üzemel. Az már azonban vitára adhat okot, hogy például a ki – be kapcsolású vagy esetleg kézi szabályozású régi tüzelőberendezések és a modern folyamatos szabályozású (modulációs égővel szerelt) tüzelőberendezések azonos működési elvűek-e. Mert mi van akkor ha valaki a modern tüzelőberendezéséhez nem vesz meg olyan kiegészítőt (szabályozó-vezérlő egységet) amivel az tudná a folyamatos lángmodulációs szabályozást. Ez esetben megint csak egy két pont szabályozásunk van (ki – be kapcsolás)

 
Mielőtt belemerülnénk a létesítéskor hatályban lévő vagy jelen szabályzat előírásait kielégítő
légellátási és égéstermék elvezetési feltételek ismertetésébe, foglalkozzunk az utolsó mondattal.
Az időszakos és érvényes kéményvizsgálati bizonylat pontos definícióját a GMBSZ nem adja meg. Amennyiben ezalatt a GMBSZ alkotói az éves kötelező ellenőrzések alkalmával kiadott igazolást értik, akkor az több problémát is felvet.
A legalapvetőbb probléma az, hogy az éves kötelező ellenőrzések (sormunka) alkalmával semmilyen olyan ellenőrzési kötelezettsége nincs a kéményseprő szolgáltatónak amiből meg lehetne állapítani, hogy a készülékcsere leírt feltételei adottak-e. A FÖKÉTÜSZ Kft. például az éves ellenőrzéskor kiadott sormunka bizonylatra piros színű figyelmeztető feliratot helyez el, miszerint a kiadott bizonylat sem gázkészülék telepítésre, sem pedig cserére nem jogosít fel !
Amíg nem módosítják többek között a GMBSZ előírásaival összhangban a kéményseprő közszolgáltatásról szóló rendeletet addig a levegő ellátás ellenőrzése - akár a régi (GOMBSZ) akár az új (GMBSZ) szabályozás szerint - nem a kéményseprő szolgáltató feladata.
Legfeljebb a figyelem felhívás lehet amiben részt tudunk vállalni.
Szerintem a gázkészülék csere esetén teljes értékű kéményvizsgálatra és szakvélemény adásra van szükség (előzetes és végleges).

Mivel az időszakos és érvényes kéményvizsgálati bizonylatunk nem tartalmaz olyan információkat amire szükségünk lehet, nézzük mit ír elő a telepítéskor hatályban lévő (GOMBSZ) vagy a jelen szabályzat (GMBSZ) a légellátás feltételeit illetően:

GOMBSZ szerinti előírások

"A légellátás-szellőzés általános előírásai. Háztartási, 58 kW ( 50 000 kcal/h)

egységteljesítmény és 116 kW ( 100 000 kcal/h) összteljesítmény alatti

kommunális-ipari, nagy konyhai vendéglátó-ipari gázfogyasztó berendezések

helyiségeinek légellátása-szellőzése.


 1. §
  (1) A gázfogyasztó berendezések biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból

kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell a
- kéménybe kötött gázfogyasztó berendezések esetén a tökéletes égéshez szükséges, valamint a szellőzőkön (huzatmegszakítón) keresztül a helyiségből kiáramló levegőmennyiség pótlásáról (égési levegő + szellőző levegő), és az égéstermék maradéktalan elvezetéséről;

- kéménybe nem kötött gázfogyasztó berendezések esetén a helyiség olyan légcseréjéről,

amely az égésterméknek, valamint a használat során keletkező egyéb szennyező anyagoknak a

helyiségben kialakuló koncentrációját az egészségügyi követelményeknek megfelelően

korlátozza.

(2) A légellátás, szellőzés az égéstermék elvezetés méretezésére az ezekkel kapcsolatos

számítási eljárások és kiviteli megoldások alkalmazására vonatkozó előírásokat az illetékes

hatóság adja ki.

 1. § (3) A légellátás, szellőzés (légcsere) mértékét a műszaki leírásba bele kell foglalni. A terven az alkalmazott szellőzési mód alkalmazása, annak berendezései, fő méretei elhelyezésének módja fel legyen tüntetve és arról a légellátásra vonatkozó minden kérdés megválaszolható legyen.
 2. § Mesterséges szellőzés létesítésénél az alábbi biztonsági alapkövetelményeket kell

betartani:

- elszívásos (depressziós) szellőzés csak kéménybe nem kötött gázfogyasztó berendezések

esetén alkalmazható,

- vegyesen alkalmazott (kéménybe kötött és égéstermék elvezetés nélküli) gázfogyasztó

berendezések esetén csak kiegyenlített vagy túlnyomásos szellőzés alkalmazható,

- ha gyűjtőkéménybe kötött gázfogyasztó berendezésekkel ellátott helyiségekben (ún.

gázgyűjtőkémény esetén) mesterséges szellőzés létesül, akkor csak központi (szintenként

azonos hatású) és csak túlnyomásos szellőzés alkalmazható,

- csak kéménybe kötött gázfogyasztó berendezések esetén, vagy ha a létesítményen belül

túlnyomásos égőjű (égőterű) gázfogyasztó berendezés is van - csak túlnyomásos szellőzés
alkalmazható.

 1. § (1) Háztartásokon belül a fajlagos légtérterhelés ellenőrzéséhez a gázfogyasztó

berendezések hőterhelését az alábbi használati egyidejűségi szorzókkal kell figyelembe venni:

Valamennyi kéménybe kötött készülék 1,00
10,5 kW ( 150 kcal/perc) alatti nem kéménybe kötött, kisvízmelegítő 0,65

(2) Külön kell figyelembe venni a kéménybe kötött és égéstermék elvezetés nélküli

gázfogyasztó berendezések hőterhelésére adódó követelményeket, és arra a berendezés fajtára

adódó légellátási feltételeket kell betartani, amelyre a szigorúbb (nagyobb) értékek vonatkoznak.

(3) Az előírások alkalmazása szempontjából a gázfogyasztó berendezések névleges - arra

minősített, és a gyártó által dokumentált - hőterhelését kell figyelembe venni.

 1. § Kéménybe kötött gázfogyasztó berendezések esetén:

(1) A helyiség fajlagos terhelése legfeljebb 3140 W/m3 ( 45 kcal/perc, m3) lehet (alaplégtér).

(2) 1750-3140 W/m3 ( 25-45 kcal/perc, m3) fajlagos terhelés között, a helyiséget 2 db min.

150 cm2 keresztmetszetű és min. 1,80 m függőleges távolságú, nem zárható szellőzővel, más

helyiséggel (helyiségekkel) össze kell szellőztetni úgy, hogy az alábbi feltételek fennálljanak:

 1. a) együttesen a fajlagos terhelés 1250 W/m3 ( 18 kcal/perc, m3) alatt legyen;
 2. b) együttesen legalább 1,3 m2 felületű szabadba vagy lépcsőházba nyíló ajtóval-ablakkal

rendelkezzenek;

 1. c) a szellőzőnyílások eltakarását tiltó figyelmeztető tábla felszerelésre kerüljön.

(3) 1750 W/m3 fajlagos terhelés alatt összeszellőztetésre nincs szükség, ha a helyiség

szabadba nyíló ajtóval vagy 1,3 m2-nél nagyobb ablakkal rendelkezik, vagy ha ajtaja ilyennel

rendelkező helyiségből nyílik és nem belső terű. Ellenkező esetben az összeszellőztetést meg

kell valósítani a (2) bekezdés b) és c) pontja szerint.

 1. § (1) Gázvízmelegítő 8 m3-nél kisebb légterű helyiségbe nem tervezhető, illetve nem

szerelhető be.

(2) Olyan meglevő helyiségeknél, amelyeknél a kiadódó alaplégtérnél a helyiség térfogata

kisebb - a gázszolgáltató hozzájárulásával -, más helyiséggel összefüggő közös légteret kell

képezni. Az erre a célra szolgáló alsó-felső szellőzők szabad keresztmetszete 400 cm2-nél

nagyobb legyen. Más, az előzővel legalább egyenértékű megoldások is alkalmazhatók.

 1. § (1) Gázfogyasztó berendezések légellátásában közvetlenül vagy közvetve résztvevő

nyílászárók légzáró kivitelűek nem lehetnek.

(2) Pótlólag semmi légzáró anyag vagy szerkezet, amely a nyílászárók felfekvő (fa, fém,

műanyag stb.) felületeinek gyártási tűrésből eredő légréseit csökkenti vagy eltömíti, nem

alkalmazható.

(3) Összeszellőzés céljára lakószobát igénybevenni csak abban az esetben szabad, ha az

összeszellőzött helyiségek egyikében sincs gázmérő vagy égéstermék elvezetés nélküli

gázfogyasztó berendezés. Gázmérőt magában foglaló helyiség lakószobával való

összeszellőztetésre csak akkor vehető igénybe, ha a gázmérőt a helyiség légterétől elválasztó és

kiszellőztetett szekrényben helyezik el.

(4) Az összeszellőzés céljára szolgáló alsó-felső szellőzőnyílások mindig a padlószinten,

illetve közvetlenül a mennyezet alatt alakítandók ki. A mennyezet magasságától lefelé eltérni

csak akadály esetén lehet."

 

 

GMBSZ szerinti előírások

"3.       A gázfogyasztó készülék légellátása, helyiségének szellőzése, az égéstermék elvezetése

 

3.1.      A nyílt égésterű, „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátásával kapcsolatos általános előírások

A helyiség légterével közvetlen kapcsolatban lévő (nyitott) égésterű gázfogyasztó készülékek biztonságos, egészségügyi és energetikai szempontból kifogástalan üzeme érdekében biztosítani kell a gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő-ellátását. A szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramot és a bejutását biztosító nyomás feltételeket meg kell tervezni.

Az „A” és legfeljebb 140 [kW] egység- vagy 1400 [kW] együttes hőterhelésű, „B” típusú gázfogyasztó készülékek üzeméhez szükséges.szellőzőlevegő-térfogatáramot a szabadból a helyiség légterébe vezető nyílással (nyílásokkal) kell a helyiségbe bejuttatni. A légbevezető nyílások a tervező által e célra méretezett, vagy kiválasztott levegő-bevezető szerkezetek legyenek.

            A levegő-bevezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék helyiségével szomszédos helyiség külső határoló szerkezetén is elhelyezhetők, azonban e helyiségek kiválasztásánál figyelembe kell venni e fejezet 3. pontjában előírt szempontokat.

Ha a levegő-bevezető szerkezeteket a gázfogyasztó készülék helyiségével szomszédos helyiségben alakítják ki, ezt a szomszédos helyiséget a gázfogyasztó készülék helyiségével össze kell szellőztetni. A gázfogyasztó készülék helyiségében a nyílások eltakarásának tilalmát jelezni kell a fogyasztó részére. Ezt a tilalmat a tervben is elő kell írni.

A 140 [kW]-nál nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 1400 [kW]-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek szellőző levegőjének be- és kivezetésére a szabadból nyíló, illetve a szabadba vezető, nem éghető anyagú csatornát vagy nyílást kell kialakítani, amelynek szabadba nyíló végén el nem zárható zsalu, huzalháló vagy rács legyen.

Ha az égési levegő szellőzőlevegő útvonalán bevezető szerkezetében szabályozó- vagy zárószerkezet van, akkor biztosítani kell, hogy a szerkezet záró irányú elmozdulása esetén a gázfogyasztó készülék ne legyen üzemeltethető.

A fogyasztói vezetékben elhelyezett automatikus záró szerelvény zárt állapotban legyen, ha a szellőző berendezés nem üzemel, illetőleg zárjon le, ha a berendezés üzem közben meghibásodik.

 

3.3.      Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése

E gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell:

- áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékeknél az égéshez szükséges levegő (az égési levegő), valamint az áramlásbiztosítón keresztül a helyiségből kiáramló levegő pótlásáról,

-  áramlásbiztosítóval nem rendelkező készülékeknél legalább az égéshez szükséges levegő (az égési levegő) pótlásáról.

3.3.1.   Az égési és – az áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén - a szellőzőlevegő-térfogatáram összetevőit számítással kell meghatározni. A számításhoz mintát az 5. melléklet mutat.

 

3.3.2.   Áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén a szellőzőlevegőnek a helyiségbe való beáramlásához szükséges nyomáskülönbséget lehetőleg a kémény huzatának kell biztosítania.

 

3.3.3.   Amennyiben a szükséges szellőzőlevegő-térfogatáram bejuttatását a légbevezető elemeken keresztül a kémény természetes huzatával nem lehet megoldani,

-     vagy a szabadból befúvó (túlnyomásos) szellőzést kell létesíteni, amelynek üzeme a gázfogyasztó készülék üzemével reteszelt,

-     vagy szívott rendszerű égéstermék-elvezetést kell létesíteni, a szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramhoz alkalmas bevezetéssel.

 

3.3.4.   „B” típusú gázfogyasztó készülék 8 [m3]-nél kisebb térfogatú helyiségbe nem telepíthető.

 

 • Ha a fogyasztási helyen vagy vele légtér összeköttetésben lévő helyiségben elszívó szellőzés létesül, az nem csökkentheti a „B” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezető berendezésének huzatát. Szükség esetén a gázfogyasztó készülék(ek), és a mesterséges szellőző-berendezés reteszelt üzemét biztosítani kell. "


Mint látható, a készülékcserére vonatkozó egyszerűnek tűnő GMBSZ szerinti előírás nem is annyira egyszerű. Nem kevés szaktudást, rutint és felelősségvállalást jelent megítélni, hogy a telepítéskor érvényben lévő (GOMBSZ) vagy a jelenlegi előírás (GMBSZ) szerinti feltételek fennállnak-e, illetve mi szükséges adott esetben a megfelelőséghez. Továbbá kinek mi a feladata ?

 

[1] 111/2003. (VII. 29.) Korm. sz. rendelet a földgáz ellátásról szóló 2003. évi XLII. Sz. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

Szereltessen velünk légbevezetőt!

www.kemenyajto.com

Szabó János +36 70 406 2945

Szűcs Gábor +36 70 541 4445

 

 

Szólj hozzá

légbevezető légbevezető eladó légbevezető beépítés légbevezetők légbevezető forgalmazása Légbevezető légbevezetés légbeveztés légbevezető forgalmazás lébevezető beépítés Légbevezető eladó légbevezető ára légbevezető falba légbevezető ár Légbevezető webáruház légbeeresztő légbevezető ablakba légbevezető akció légbevezető ajtóba Légbevezető ablakba légbevzető gázkészülékhez légbevezető beszerelés légbevezető marása légbevezető utólagos beépítése légbevezető beépítése házilag légbevezető ablakba ár légbevezető felszerelése légbevezető gézkészülék miatt légbevezető bemarás légbevezető falba építés légbevezető budapest budapest légbevezető légbevezető beépłtés légbevezető falb LÉGBEVEZETŐ FALBA légbevezető befúrás