2013. okt 16.

Szén-monoxid érzékelő az alábbiak alapján érzékelnie kell.

írta: Kémény Ajtó
Szén-monoxid érzékelő az alábbiak alapján érzékelnie kell.

1. melléklet a …/2013. (… …) BM rendelethez
1. A berendezésnek az e mellékletben meghatározott körülmények között érzékelnie kell a szén-monoxid (CO) jelenlétét és ez alapján riasztania kell.
2. A berendezésnek legalább két különböző kijelzővel kell rendelkeznie:
 az elektromos tápellátás kijelzője (zöld szín), és
a szén-monoxid riasztás kijelzője (piros szín).
A berendezés meghibásodás-kijelzőjének – ha van rajta ilyen – sárga színűnek kell lennie.
A kijelzők funkcióit a berendezésen jelölésnek kell tartalmaznia. A gyártó utasításai szerint felszerelt berendezés kijelzőinek láthatónak kell lenniük.
3. Az alábbi táblázatban meghatározott időkorlátok között a szén-monoxid riasztás piros kijelzőjének fényjelzést kell adnia és egyidejűleg a vészjelző hangnak meg kell szólalnia.

CO koncentráció Jelzésig eltelt idő minimum Jelzésig eltelt idő maximum
30 ppm 120 perc -
50 ppm 60 perc 90 perc
100 ppm 10 perc 40 perc
300 ppm - 3 percA berendezésnek mindaddig hang- és fényjelzést kell adnia, amíg a CO koncentráció az 50 ppm-t meghaladja.
Ha a berendezés más készülék, eszköz vezérlését is végzi, akkor a berendezésnek legalább a vészjelzéssel megegyező időben, és legkésőbb a táblázatban meghatározott maximum időkorlát előtt kimenő jelet kell adnia.
4. A berendezésnek az érzékelő meghibásodása esetén hibajelzést kell adnia. A hibajelzésnek egyértelműnek és a riasztási jelzéstől megkülönböztethetőnek kell lennie. Az élettartam végére vonatkozó kijelzőnek - ha az nem azonos a meghibásodás kijelzőjével - minden egyéb jelzéstől egyértelműen elkülönülő színűnek kell lennie.
5. A berendezésen az alábbi információkat kell maradandó módon feltüntetni:
5.1. a gyártó nevét,
5.2. a berendezés típusát és az érzékelendő gáz megnevezését,
5.3. a berendezésre vonatkozó szabvány jelzetét (amennyiben annak minden előírását kielégíti),
5.4. a sorozatszámot, vagy gyártás időpontját,
5.5. hálózatról működő berendezés esetén az elektromos tápfeszültséget, fogyasztást és frekvenciát,
5.6. elemes működés esetén a cserélhető elemek típusát és mennyiségét,
5.7. a gyártó által szavatolt élettartamot.
Az 5.2. és 5.7. pontban szereplő információkat a gyártó által előírt elhelyezés esetén is olvashatóan kell feltüntetni.
A berendezés legyen az alábbi mondat tartalmával azonos figyelmeztető feliratú címkével ellátva: „Használat előtt figyelmesen olvassa el a gyártó használati útmutatóját!”
3
6. A berendezéshez használati útmutatót kell mellékelni, amelynek legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
6.1. hálózatról működő berendezés esetén a használható elektromos tápfeszültséget, a frekvenciát, biztosíték alkalmazása esetén az ellenállást, továbbá a hálózatra való csatlakoztatás módját,
6.2. elemes működés esetén a cserélhető elemek típusát és mennyiségét, az elemek várható működési élettartamát, az elemcsere előírásait, a lemerülő elemekkel való üzemeltetéssel kapcsolatos információkat,
6.3. a berendezés elhelyezésével és rögzítésével kapcsolatos tudnivalókat,
6.4. a berendezés különböző jelzéseikor teendők felsorolását,
6.5. minden vizuális és hangjelzés magyarázatát, az újraindításhoz szükséges tennivalókat,
6.6. azon általánosságban előforduló anyagok listáját, amelyek a berendezés megbízhatóságára hatással lehetnek,
6.7. az áramütésre vagy a hibás működésre való figyelmeztetést, amennyiben a berendezést a gyártó által meghatározott utasításoktól eltérően szerelik, kezelik, a berendezés burkolatát megbontják,
6.8. a berendezés teszt funkciójával kapcsolatos útmutatót,
6.9. a berendezés várható élettartamát,
6.10. ha a berendezés más készülék, eszköz vezérlését is végzi, a kimenő jel tulajdonságaival kapcsolatos tájékoztatást,
6.11. a hőmérséklettel és páratartalommal kapcsolatos működési tartományokat,
6.12. a riasztási körülményeket,
6.13. a CO emberi szervezetre gyakorolt hatásainak leírását, beleértve azt is, hogy a berendezés nem tudja megakadályozni a CO krónikus hatásait, és a berendezés önmagában nem nyújt teljes körű védelmet,
6.14. az arról szóló figyelmeztetést, hogy a berendezés üzemeltetése nem helyettesíti az épületgépészeti berendezések (tüzelő- fűtő berendezés, szellőztető berendezés, légkondicionáló, pára és szagelszívó) megfelelő beépítését, üzemeltetését és időszakos felülvizsgálatát.
7. A berendezés csomagolásának tartalmaznia kell
7.1. a tárolással és szállítással kapcsolatos fontos információkat,
7.2. a berendezés várható élettartamát, ha arra a raktározás időtartama hatással lehet,
7.3. az alábbi figyelmeztetést: „A berendezés személyek akut szén-monoxid mérgezéssel szembeni védelmére szolgál. Nem alkalmas speciális egészségügyi állapotú személyek teljes körű védelmére. Kétség esetén konzultáljon kezelőorvosával!”
7.4. az arra való utalást, hogy a berendezés az élettartam végét kijelzi, amennyiben ilyen funkcióval a berendezés rendelkezik.

Szereltessen velünk  szénmonoxid érzékelőt, légbevezetőt, Nekünk fontos Ön és családja egészsége.

Keressen fel minket!!!  

 
Szólj hozzá

gáz ajtó riasztás webáruház nyílászáró penész beépítés füstcső szén-monoxid kéményajtó légbevezető tetőjárda kéményajtó forgalmazás légbevezető beépítés gmbsz falbaépíthető nyílászáróba szénmonoxid érzékelő légbevezető forgalmazás at g60 at g35 légbevezető ár at g60 légbeeresztő at-g60 ára Air-Tonic penész mentes megfizethető légbevezető szénmonoxd riasztás tetősapka kéményajtó ár hóvágó kampó. hófogó