2013. okt 07.

Megfelelő szén-monoxid érzékelő felszerelésére és működtetésére vonatkozó jogszabály

írta: Kémény Ajtó
Megfelelő szén-monoxid érzékelő felszerelésére és működtetésére vonatkozó jogszabály

2013. évi XCIII. törvény

az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról28. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény módosítása

189. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával, valamint az égéstermékek veszélyeinek csökkentésével összefüggő egyes kérdésekben.”

190. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 6. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A közszolgáltatás során a közszolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni)

e) a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid érzékelő felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését.”

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat. Az időlegesen használt ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosának megrendelésére időszakonként kell elvégezni az (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakat.”

191. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ingatlan tulajdonosa köteles)

d) a (2) bekezdés c)-f) pontjában és az (5) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásáról gondoskodni, ha az ingatlan használója ezt az előírt határidőn belül nem teszi meg.”

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

(5) A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén

a) a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló,

b) a vendégéjszaka eltöltésére használt,

c) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló,

d) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló,

e) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó

önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles, amennyiben a tüzelőberendezés közösségi térben vagy vele légtér összeköttetésben lévő helyiségekben van.

(6) A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt, új építésű épület akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el.”

192. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a településüzemeltetésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

m) a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményeket.”

30. Záró rendelkezések

194. §

(3) 2013. október 15-én lép hatályba a 189-192. §

 

A kéményajtó webáruházban megvásárolható a Honeywell szén-monoxid érzékelő H450N amely a tesztekben is állta a sarat.

Szereltessen velünk MOST szénmonoxid érzékelőt, légbevezetőt, Nekünk fontos Ön és családja egészsége.

Keressen fel minket!!!  

 

 

Szólj hozzá

biztonságos jogszabály gáz kémény ellenőrzés webáruház kéményseprő mérgezés forgalmazás gondoskodás beépítés érzékelő kémény bélelés szén-monoxid Levegő kéményajtó légbevezető légbevezető beépítés Rozsdamentes kéményajtó kéményajtó eladó Inox kéményajtó kéményajtó ára ATG-60 ATG-35 szerelt kémény szén-monoxid érzékelő gáz készülék fogasztó átszellőző rács kürtő szellőztetés kémény dugulás kémény hiba bélelt kémény Kéményajtó forgalmazás Légbevezető eladó Légbevezető forgalmazás Kéményajtó beépítés ATG ATG60 légbevezető ATG35 légbevezető